Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • lavey
 • sadnessdove
 • ambermoon
 • clintonegei
 • retro-girl
 • spes
 • MyCorporation
 • mojetakinie
 • aromatycznie
 • philomath
 • pixielark
 • uhuhu
 • karmacoma
 • hey-jude
 • anaa
 • misza
 • butterbeer
 • blackmilk
 • Americanlover
 • adzix69
 • weselefigara
 • MyTinySilentSoul
 • gutsylachrymose
 • Iamalittledreamer
 • nattaly
 • nictuniema
 • bzdurnik
 • likearollingstone
 • monamor
 • fajnychnielubie
 • slovianska
 • fatu
 • brevis
 • revalie
 • cocolatte
 • angua
 • fiolkowa
 • lady-mademoiselle
 • imanintrovert
 • felicka
 • Aktris
 • Ssss
 • fabulous-lazy
 • Etoile-et-Corbeau
 • royals
 • wstydem
 • szyky
 • legohouse
 • nazwabyla
 • syberiannecrotizing
 • HambreDelAlma
 • kochamczolgi
 • trapmktoryprzezylpogo
 • irmelin
 • nie-czaskaj-mi-furtkom
 • jecer
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • kurdebele
 • razzmatazz
 • sugarlife
 • yveee
 • oopsiak
 • wishyouwerehere
 • kunegunda
 • fionalee
 • lonelygirl15
 • fastidious
 • LittleJack
 • tygyu
 • blueinsane
 • havingdreams
 • ffina
 • gosienia
 • ronniie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viapulchritudo2 pulchritudo2
8079 47b3 500
Reposted fromseaweed seaweed viapulchritudo2 pulchritudo2
0807 109c 500
Reposted frommagicvortex magicvortex viapulchritudo2 pulchritudo2
9243 081b 500
Reposted fromseaweed seaweed viapulchritudo2 pulchritudo2
1728 b6a8
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
2830 edc4
Reposted fromunco unco vialaparisienne laparisienne
3638 7217 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur vialaparisienne laparisienne
6874 e6e7
5152 9d86
Reposted from2017 2017 viaPicki91 Picki91


dia de los muertos

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaZoonk11 Zoonk11
Reposted frompotrzask potrzask viaMartwa13 Martwa13
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viaszydera szydera
8622 6834 500
Reposted fromznietzsche znietzsche viaMartwa13 Martwa13
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl