Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • sassenach
 • clintonegei
 • retro-girl
 • spes
 • MyCorporation
 • mojetakinie
 • aromatycznie
 • philomath
 • pixielark
 • uhuhu
 • karmacoma
 • hey-jude
 • anaa
 • misza
 • butterbeer
 • blackmilk
 • Americanlover
 • adzix69
 • weselefigara
 • MyTinySilentSoul
 • gutsylachrymose
 • Iamalittledreamer
 • nattaly
 • nictuniema
 • bzdurnik
 • likearollingstone
 • monamor
 • fajnychnielubie
 • slovianska
 • fatu
 • brevis
 • revalie
 • cocolatte
 • angua
 • fiolkowa
 • lady-mademoiselle
 • imanintrovert
 • felicka
 • aktris
 • Ssss
 • fabulous-lazy
 • Etoile-et-Corbeau
 • royals
 • wstydem
 • szyky
 • legohouse
 • nadwrazliwosc
 • syberiannecrotizing
 • HambreDelAlma
 • kochamczolgi
 • trapmktoryprzezylpogo
 • irmelin
 • nie-czaskaj-mi-furtkom
 • jecer
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • kurdebele
 • razzmatazz
 • sugarlife
 • yveee
 • oopsiak
 • wishyouwerehere
 • kunegunda
 • fionalee
 • lonelygirl15
 • fastidious
 • LittleJack
 • tygyu
 • blueinsane
 • havingdreams
 • ffina
 • gosienia
 • ronniie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromgarstki garstki viajointskurwysyn jointskurwysyn
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viachlodnawdowa chlodnawdowa
Mężczyzna bardziej interesuje się kobietą, która interesuje się nim, niż kobietą, która ma piękne nogi.
— Marlena Dietrich
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
0806 0806
4115 7a8d
Reposted frombrumous brumous viaiga-xvl iga-xvl
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaiga-xvl iga-xvl
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
0231 3dea
2268 7452
Czasem miałem wrażenie, że noszę znak z napisem: “dowalcie mi”.
— Richard Paul Evans
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
6689 deb8
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
6750 edfb
Reposted fromfinnglas finnglas viadivi divi
8019 a2f2 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viadivi divi
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viabanshe banshe
4701 4c03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl